Home > 精彩活动
草莓篇
2017-2-8草莓篇                                                                                                                           


光明农场的草莓熟了,新鲜极了,想吃自己亲手采摘的草莓吗?

又甜又凉又爽口!还有种特殊的清香,和超市里的就是不一样的,还等什么,快点来吧!联系方式

电话:0755-27699733
传真:0755-27699682
E-mail: yezi@hlgmncly.com
专线手机:15999666883

友情链接